Vi arbeider for mennesker som har blitt langvarig syke etter flåttbitt

Norsk Lyme Borreliose-Forening ble stiftet den 6. april 2009, og er en interesseorganisasjon for mennesker som er blitt langvarig syke etter flåttbitt, og også for deres pårørende.

Foreningen samarbeider med leger, forskere, helsemyndigheter og politikere, så vel som med pasientene og deres familier, for at denne pasientgruppen skal kunne få bedre hjelp.

Flåttbårne sykdommer har blitt et kontroversielt tema, noe som i stor grad går ut over de sykeste pasientene. Disse langtidssyke blir ofte kasteballer i et system som ikke klarer å hjelpe, på tross av de store lidelsene de er utsatt for. Derfor er det viktig at NLBF kan være et mellomledd, en uavhengig organisasjon som samarbeider med forskere og fagmiljøer. Det er viktig at NLBF kan bidra til bedre kommunikasjon og større forståelse for situasjonen til de langtidssyke, men også bidra til at disse pasientene får en bedre behandling på sikt.

Formål

Foreningen skal (utdrag fra vedtektene):
Drive interessepolitisk arbeid innen relevante fora for å synliggjøre de problemer som er til stede rundt diagnostisering og behandling av pasienter som er blitt langvarig/kronisk syke etter å ha blitt bitt av flått.

Være pådriver for at norsk helsevesen til enhver tid gir angjeldende pasienter det best mulige behandlingstilbud ut fra tilgjengelig internasjonal kunnskap.

Yte bistand/rådgivning til flåttrammede og deres pårørende, samt drive opplysningsarbeid om flåttbårne sykdommer generelt.

Yte bistand/rådgivning til flåttrammede og deres pårørende, samt drive opplysningsarbeid om flåttbårne sykdommer generelt.

Bli medlem

Jo flere som blir medlemmer i foreningen, jo større sjanse har vi til å påvirke.

Melder du deg inn i foreningen får du medlemsbrev pr. e-post noen ganger i året. Der får du informasjon om styrets arbeid, og andre ting som kan være av interesse.

Foreningen har lokale kontaktpersoner i en del områder. De kan hjelpe med å legge til rette for lokale treff, slik at medlemmer kan møtes for å deler erfaringer og snakke med andre i samme situasjon. Medlemmer kan få tilgang til foreningens likemannsgruppe på Facebook der medlemmer kan diskutere og dele egne erfaringer.

Likepersoner

Dersom du ønsker å snakke med en likeperson, anbefaler vi at du sender en SMS til en av likepersonene med ønske om en samtale, så vil du få tilbakemelding med forslag til tidspunkt for samtale så snart likepersonen har anledning

Jørn T. Guldbrandsen

Tlf. 957 37 771

E-post
Linda Johnsen

Tlf. 991 63 703

E-post
Kirsten Meyer-Knutsen

Tlf. 951 68 388

E-post
Linn Aalmo

Tlf. 472 56 898

E-post
Ann Kristin Hotvedt

Tlf. 406 27 875

E-post
Odd Håvard Bjørklund

Tlf. 402 03 034

E-post
Vivi

Tlf. 901 54 956

Styret

Styreleder
Gro Moen Skjøtt
Styremedlem
Helene Høibakk
Styremedlem
Tine Aurora Marie Sollie
Styremedlem
Anna Brandsdal
Varamedlem
Tone Synnestvedt
Varamedlem
Nina Reenskaug

Ta kontakt

Har du spørsmål eller synspunkter? Vi hører gjerne fra deg.

NLBF mobil

©  Norsk Lyme Borreliose - Forening  
Orgnr: 893991662 

Kontakt

Følg oss